ตัวอย่างจดหมายแจ้งรหัสเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนการประชุมและข้อมูลสมาชิก

ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ดำเนินการส่ง Username, Password เข้าอีเมล์ของคุณ ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 กรุณาเข้าอีเมล์ของท่านภายใน 20 วันหลังจากที่ได้รับอีเมล์


ทางสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ดำเนินการส่ง Username, Password เข้าอีเมล์ของคุณ ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 กรุณาเข้าอีเมล์ของท่านภายใน 20 วันหลังจากที่ได้รับอีเมล์

 

 

ตัวอย่าง หน้าตาอีเมล์ที่ระบบจะส่งไปให้ท่าน