[วันที่ 29 เม.ย. 2562] - การประชุมวิชาการ เรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”


 

       สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย” วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ. โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้รับทราบถึง แผนงาน แนวทางการทำงาน ข้อมูลที่ทันสถานการณ์เกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

       ในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาร่วมบรรยายตามร่างกำหนดการประชุมที่แนบมา เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 5.75 หน่วยกิต (รหัสกิจกรรม 2006-2-000-002-04-2562)

 

        สมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง“ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย” ใน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00-16:30 น.ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ  ค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกสมาคมปี 2562 ท่านละ 1,600 บาท  ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคม ท่านละ 2,200 บาท โปรดลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน website: rapatregistration.com และชำระเงินภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ผ่าน KTB bill payment สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับลงทะเบียนหลังวันดังกล่าว หรือหากมีผู้เข้าประชุมเต็มตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับลงทะเบียน    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

การประชุมวิชาการ เรื่อง

    “ก้าวใหม่การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทย”

              โดย สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:00 -16:00น.

ณ. ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ร่างกำหนดการ

8:30-9:00 น.

ลงทะเบียน

 

9:00 -9:10 น.

เปิดประชุม

        โดย   ภญ. กุลประภา เอื้อชัยกุล นายกสมาคมฯ

 

9:10-10:10 น.

 

แผนเชิงรุกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  (1 หน่วยกิต)

  โดย  ภญ. สุภัทรา บุญเสริม

           รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา

 

10:10-10:30 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10:30-12:00 น

-          ความคืบหน้าการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองของ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง

-          หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดแยกประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น เครื่องสำอาง ยา สมุนไพร และ

     เครื่องมือแพทย์ ในประเด็นชื่อการค้า สารออกฤทธิ์ หรือการกล่าวอ้างสรรพคุณ  (1.5 หน่วยกิต)

    โดย  ภญ. นฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล

              ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา

 

 

12:00 -13:00 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13:00 -14:00 น.     

 

การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จำหน่าย และ การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค

(1 หน่วยกิต)

          โดย   เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

                      สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา

 

 

14:00-15:00 น.

     การรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  (1 หน่วยกิต)

    โดย   เจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและวิชาการ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา

           เจ้าหน้าที่จากหน่วยเฝ้าระวัง กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

 

 

15:00- 15:15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

15:15-16:30 น.

การนำเข้าเครื่องสำอางและหลักเกณฑ์การตรวจสอบของสำนักด่านอาหารและยา

(1.25 หน่วยกิต)

           โดย    เจ้าหน้าที่จากสำนักด่านอาหารและยา  สำนักงานคณะกรรมการอาหารละยา

 

 

16:30 น.

ปิดการประชุม

 

 

         

 

หมายเหตุ 
 
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • เอกสารประกอบการประชุมครั้งนี้เป็น e-file กรุณาเตรียมอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ Tablet และแบตเตอรี่สำรองเพื่อ download ระหว่างการประชุม      
  • หากสมาคมฯได้รับเอกสารประกอบการประชุมจากวิทยากรล่วงหน้า  จะแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบทาง email เพื่อ download เอกสารล่วงหน้า*ผู้เข้าร่วมการประชุมจำเป็นต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน
และชำระเงินก่อนเข้าร่วมการประชุม*


ดาวน์โหลดฟอร์มการชำระเงินที่นี่รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม (จำนวนที่เปิดรับสมัครทั้งหมด 90 ท่าน)

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมประชุมคลิกที่นี่ <<